Zajęcia otwarte2018-09-03T10:05:56+00:00

Zajęcia otwarte w Lejdis Studio Zgierz

1. Sprawdź grafik.
2. Wybierz coś dla siebie!
3. Wypełnij formularz:

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres e-mail (wymagane)

Twój numer telefonu (wymagane)

Podaj datę i godzinę zajęć, na które chcesz się zapisać

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej
Rozporządzeniem informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: INFORMEG Konrad Skawiński, z siedzibą w Zgierzu (95-100), ul. Wiosny ludów 19, NIP: 9820285325, REGON: 100790766, która jest właścicielem Kids Studio Zgierz.
Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Kids Studio.
2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych
osobowych:
- imię i nazwisko
- mail
- numer telefonu
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: biuro-zgierz@lejdisstudio.com

UWAGA!

Masz kartę Multisport PLUS/FitProfit/OK System? Posiadacze karty Benefit Plus są zobowiązani do zapłaty kaucji w wysokości 50,00 (gotówka) podczas pierwszej wizyty. Kaucja wpłacana jest na minimum 3 miesiące i jest zwrotna w chwili kiedy zadecydujesz o jej wycofaniu. Blokowana w chwili rezerwacji zajęć, braku przyjścia oraz braku odwołania na 24 h przed rozpoczęciem zajęć (nawet, jeśli zapiszesz się tego samego dnia). Odwołanie zajęć w dniu zajęć zawsze skutkuje utratą kaucji. Karta Multisport Plus pozwala na korzystanie nawet z 2 godzin zajęć dziennie godzina po godzinie (przed każdą godziną należy się „odbić” na recepcji), natomiast karty FitProfit i OK System pozwalają na uczestnictwo w jednych zajęciach dziennie.